Naše projekty

1/5

Labe - Loučná

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stavba byla připravována dlouhou dobu a zahrnovala poměrně velké množství akcí, které byly původně připravovány samostatně. Více


1/4

Kanalizace a ČOV Předhradí

Investor: Obec Předhradí

V rámci této akce bylo navrženo cca 2,8 km potrubí splaškové kanalizace cca 0,6 km kanalizačních výtlaků, 4 čerpací stanice, lokální tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 520 EO. Více


První
1 2 3 4