PROJEKTUJEME VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Společnost Multiaqua byla založena v roce 1991 jako projektové sdružení. O dva roky později se transformovala na společnost s ručením omezeným. Naše projektové dokumentace všech stupňů a druhů daly základ nepřebernému množství staveb a díky tomu jsme se v průběhu let stali významnou vodohospodářsko-inženýrskou společností v oblasti projekce vodohospodářských staveb na českém trhu. Naším stálým cílem je zajistit zákazníkovi služby v té nejvyšší kvalitě.

PROJEKTUJEME VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Společnost Multiaqua byla založena v roce 1991 jako projektové sdružení. O dva roky později se transformovala na společnost s ručením omezeným. Naše projektové dokumentace všech stupňů a druhů daly základ nepřebernému množství staveb a díky tomu jsme se v průběhu let stali významnou vodohospodářsko-inženýrskou společností v oblasti projekce vodohospodářských staveb na českém trhu. Naším stálým cílem je zajistit zákazníkovi služby v té nejvyšší kvalitě.

ODBORNOST & KVALITA

Od založení firmy soustavně sledujeme kvalitu poskytovaných služeb. Dlouhodobě stavíme naši práci nejen na získaných zkušenostech, ale také na pravidelném vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech profesního rozvoje. Většina zaměstnanců společnosti je autorizována v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

LIDÉ & HODNOTY

Žádný ze stovek projektů, které jsme od roku 1991 realizovali, by nevznikl bez práce našich zaměstnanců. Na jejich spokojenosti nám proto záleží stejně, jako na spokojenosti našich partnerů a zákazníků. S ostatními členy skupiny Ventio se snažíme vytvářet přátelské pracovní prostředí a dodržovat spravedlivý přístup k našim zaměstnancům. Zároveň se držíme společných morálních a etických hodnot, na nichž dlouhodobě stavíme své vztahy s partnery a zaměstnanci.

SKUPINA VENTIO

Od roku 2021 jsme členem stavebního holdingu Ventio. Skupina Ventio je spojením mladších i tradičních společností se společným cílem, kterým je produkce služeb na vysoké úrovni za pomoci moderních postupů a technologií. Holding ventio je plně vlastněn českým kapitálem a na stavebním trhu působí v oblastech projekční činnosti, vývoje technologií, developmentu, ekologie a recyklace stavebních materiálů.