ZTI

Bytové domy Hrochův Týnec

POPIS:

V rámci této akce byla navržena technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu bytových domů v obci Hrochův Týnec.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.