PPO/Krajinné inženýrství

IDVT Staré Město nad Metují, rekonstruce koryta

POPIS:

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce koryta vodního toku v délce 0,3 km. Jednalo se o částečné otevřené a částečně zakryté koryto železobetonovými rámy se zachováním průtočného profilu 2,0 x 1,5 m a sklonu dna koryta. Součástí stavby byly i přeložky stávajích inženýrských sítí.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.