PPO/Krajinné inženýrství

Oprava a rekonstrukce rybíků Horní, Prostřední a Dolní

POPIS:

V rámci této akce byla navržena celková obnova stávajících tří vodních nádrží. Jedná se o soustavu tří, navzájem propojených rybníků v lesní oboře. Účelem stavby bylo zadržení vody v krajině, krajinotvorná funkce a vybudování lokálního biocentrumu.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.