ZTI

Pozemky Moravany – lokalita Z21

POPIS:

V rámci této akce byla navržena technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu 24 nových rodinných domů a dvou obytných domů v obci Moravany a jejich bezproblémové napojení na místní plynovod, kanalizaci, vodovod a také místní komunikace. Pro všechny stavební parcely navržené v rámci této akce byly zároveň řešeny přípojky elektro, plynovodní přípojky a také vodovodní a kanalizační přípojky.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.