Vodárenství

Rekonstrukce vodovodu Černý Důl – Čistá v Krkonoších

POPIS:

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce vodovodních řadů v části zastavěného území obce. Celkem bylo k realizaci navrženo 3,1 km vodovodních řadů.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.