Vodárenství

Rekonstrukce zásobního řadu z RO Staré Hradiště do Cihelny

POPIS:

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce vodovodního přivaděče z tvárné litiny DN 600 v celkové délce 1,3 km.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.