Vodárenství

Rekostrukce zásobního řadu z VDJ Kunětické hora do RO Staré Hradiště

POPIS:

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce vodovodního přivaděče z tvárné litiny DN 600 v celkové délce 4,5 km.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.