Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Třibřichy

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace s napojením na stávajíci kanalizaci v obci Bylany. Při realizaci stavby bylo vybudováno 2,3 km gravitační kanalizace, 1,7 km kanalizačního výtlaku, 3 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.