PPO/Krajinné inženýrství

Úprava malé vodní nádrže Bočí rybník, k.ú. Rejčkov

POPIS:

V rámci této akce byla navržena celková obnova stávající malé vodní nádrže. Účelem stavby bylo zadržení vody v krajině, krajinotvorná funkce a vybudování lokálního biocentrumu.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.