REFERENCE

VODÁRENSTVÍ

Rekonstrukce zásobního řadu z Cihelny do měrné šachty Stavařov

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce vodovodního přivaděče z tvárné litiny DN 600 v celkové délce 0,5 km.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Vodovod Rokytňany

V rámci této akce byl navržen nový vodovodní řad pro obec Rokytňany. Celkem bylo k realizaci navrženo 3,7  km vodovodních řadů, 2 vodoměrné šachty, automatická tlaková stanice ATS s akumulací a vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Zásobní vodovodní řad z AŠ U Josefa do AŠ v parku na Špici, Pardubice

V rámci této akce byla řešena výměna potrubí stávajícího vodovodního přivaděče LT DN400 v celkové délce 0,9 km. V místě přechodu vodního toku Labe (shybka) bylo navržené zdvojené potrubí d315. Na přechodu vodovodního přivaděče do a ze shybky byly na obou březích Labe navrženy armaturní šachty (rozdělovací šachta a spojná šachta). 

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Vodovod Cidlina, Zámezí

V rámci této akce byl navržen nový vodovodní řad pro obce Cidlina a Zámezí. Celkem bylo k realizaci navrženo 6,4  km vodovodních řadů, 2 vodoměrné šachty, automatická tlaková stanice ATS a vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obcích.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Zásobní řad z VDJ Kunětická hora do AŠ u ÚV Hrobice

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce vodovodního přivaděče  z tvátné litiny DN 400 v celkové délce 3,5 km.  Provedení opravy stávajícího zásobního řadu bylo navrženo bezvýkopovou metodou DynTec a částečně výměnou potrubí v otevřeném výkopu. 

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Vodovod Choteč

V rámci této akce byl navržen nový vodovodní řad na celém zastavěném území obce. Celkem bylo k realizaci navrženo 2,9  km vodovodních řadů a vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Doubravice - zásobní řad, vodovod

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce stávajícího vodovodního ocelového potrubí d530 v celkové délce 0,4 km. Převážná část sanace vodovodního potrubí bude prováděna bezvýkopově.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.