REFERENCE

ZTI - Technická infrastruktura pro bytovou a občanskou výstavbu

ZTI pro RD Kozašice

V rámci této akce byla navržena technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Kozašice.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

ZTI pro RD Železnice

V rámci této akce byla navržena technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Kozašice.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.